Услови коришћења

1. Опште одредбе

Туристичка Организација Србије ( у даљем тексту ТОС) је институција која је носилац права да креира и/или објављује садржај на регистрованим интернет презентацијама (интернет порталима) организације, и то:

- www.turistickicvet.rs

Корисник интернет презентација (интернет портала) ТОС-а, коришћењем истих безусловно пристаје на примену Услова коришћења где се сматра да је Корисник способан да прихвати Услове Коришћења и разуме све ризике везане са коришћењем пласираног садржаја.

Свако другачије коришћење пласираног садржаја на интернет презентацијама ТОС-а, подлеже одговарајућој правној заштити, као и примени свих правних мера према Кориснику или трећој особи која је на било који недозвољени начин злоупотребила садржај интернет презентација (интернет портала) ТОС-а.

2. Садржај

Садржај објављен на интернет презентацијама (интернет порталима) ТОС-а са свим својим саставним елементима обухвата:

- Логотипе и заштитне знаке
- Текстое и
- Графичке и визуелне елементе
- Информативне и техничке материјале
- Видео и аудио садржаје
- Апликације и базе података

и као такав без обзира на начин приказа, објаве је доступан крајњем Кориснику.

ТОС задржава право промене или брисања било каквог садржаја или услуге на интернет презентацијиама (интертнет порталима) без претходне најаве и у било ком тренутку се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу Корисницима или трећим лицима.

Интернет презентације (интернет портали) ТОС-а могу имати садржај трећих особа који треће особе могу саме да креирању или преузимају. ТОС не гарантује да је коришћење и преузимање таквог садржаја кршење права на интелектуално власништво.

ТОС не одговара за штету насталу коришћењем садржаја трећих лица у било ком смислу.

3. Доступност

Доступност Интернет презентацијама (интернет порталима) ТОС-а је омогућена свим особама са одговарајућом техничком (рачунарском) оперемом као и интернет везом, осим у одређеним случајевима када су у питању техничке или људске грешке као и недоступност комуникацијских веза, виша сила или примена закона, а у којим слуцајевима је ТОС присиљена да привремено или дуже ограничи начин или могућност приступа интернет презентацијама (интернет порталима) појединим Корисницима, групи Корисника или свим Корисницима.

ТОС у било којем од наведених случаја није одговорна за било какву штету насталу горе напоменутим ограничавањима.

Корисник је дужан да приступа интернет презентацијама (интернет порталима) ТОС-а са стандардном техичком опремом и уз обичајене стандарде и процедуре приступа интернет презентација и њеним садржајима.

Садржај објављен на интернет презентацијама (интернет порталима) могуће је претражити само уз помоћ допуштених метода информационе технологије на начин и у количини који је уобичајен за Корисника. Сваки други начин претраживања или коришћења садржаја којим се заобилазе процедуре и технологија и за који се користе одређене апликације или алати за преузмање података која није уобичајена за регуларног Корисника представља повреду права ТОС-а, сходно цему це Корисник сносити материјалну, правну или прекршајну одговорност.

4. GDPR

ТОС брине о приватности својих посетилаца и Корисника и у потпуности је посвећен заштити личних података и њиховог правилног коришћења у складу са законима о заштити података.

Пословање ТОС-а је у складу са захтевима GDPR (General Data Protection Regulation), које је као уредбу донео Европски парламент и који има за циљ да врати контролу над личним подацима особама чији се подаци прикупљају и поједноставити регулаторна окружења за међународно пословање удруживањем прописа унутар ЕУ.

Пословање ТОС-а је такође у складу са захтевима документа ЕУ-САД PRIVACY SHIELD.

Пословање је усклађено и са захтевима закона и прописима Републике Србије који регулишу ову област.

Безбедност података у ТОС заснована је на:

- Политикама безбедности података за запослене и екстерно ангажоване сараднике
- Организовању безбедности података кроз интерно организовање и осигурање безбедности приликом коришћења сопствених уређаја запослених, рада са удаљености и коришћења мобилних уређаја
- Безбедности људских ресурса са становишта безбедности података кроз проверу кандидата пре запослења, упознавање са безбедношћу података кроз образовање и обуку у току запослења и дефинисаних одговорности након престанка запослења
- Одговорност за податке, класификацију важности података и поступање са екстерним сарадницима
- Контроли приступа мрежама и мрежних услуга, менаџменту приступима корисника, одговорности корисника, контроли приступа систему и апликацијама, као и криптографским контролама
- Физичкој безбедности и безбедности у окружењу за рад и заштити опреме
- Безбедности функционисања и комуникација
- Односима са испоручиоцима са становишта безбедности података
- Управљању инцидентима са становишта безбедности података
- Управљање са становишта континуитета пословања
- Усклађености на законским и уговорним обавезама

Све податке који се користе у склопу пружања што бољег корисничког искуства чувамо на нашим серверима као и у МаилЦхимп бази података када је реч о пријавама за пријем наших званичних неwслеттер-а, при чему ТОС не користи личне податке корисника ради формирања било каквих других база података у смислу Закона о заштити података о личности

Прикупљамо податке и преко Google Analytics сервера када је у питању посета нашим интернет презетнацијама (интернет порталима), такође и на серверима друштвених мрежа (Facebook, Instagram и друге) као и на серверима који обезбеђују функционисање и дистрибуцију наших wеб локација.

Све законе Републике Србије, посебно оне који се односе на безбедност података, односно захтеве GDPR и ЕУ-САД PRIVACY SHIELD, поштујемо у целости.

Сарађујемо са канцеларијом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Немој ме пратити

Немој ме пратити је опција која Корисницима омогућава да их социјалне мреже не прате и не прикупљају њихове личне податке у било коју сврху. Немој ме пратити опције су дотупне за све модерне интернтет претраживаче укључујући:

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

Свим Корисницима који желе да уклоне своје податке из наших база података омогућили смо да исто ураде тако што нам се могу обратити на емаил адресу admin@serbia.travel

5. Решавање спорова и међународно право

Сви евентуални спорови у вези са Условима коришћења укључујући и спорове за питање његовог настанка, садржаја или престанка настојаћемо да решимо мирним путем, а у случају да се не постигне договор корисник прихвата стварну надлежнос суда у Београду

Измене услова коришћења

ТОС задржава право на измене Услова коришћења у било којем тренутку и неће бити одгооран за последице које би произишле из таквих промена. Промене ступају на снагу одмах по објави на интернет презентацијама (интернет порталима) ТОС-а.

Београд, Март 2019.