Формулар за

пријављивање кандидата за награду „Туристички цвет“

На основу Члана 8. Правилника о додели награде „Туристички цвет“, на конкурс за награду Туристички цвет за 2019. годину, конкуришем/предлажем:

I Основни подаци о кандидату

улица, место и поштански број
улица, место и поштански број

II Категорија за коју се кандидује